dr Włodzimierz Gogłoza – adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Kierownictwa WPiA UMCS

Informacje na temat publikacji, dyżurów, urlopów i inne ogłoszenia zamieszczam na profilu pracowniczym na stronie uczelnianej.

kontakt elektroniczny – wgogloza@post.pl lub przez formularz

telefon pracowniczy – (81) 537-57-81

Prowadzone zajęcia:

wykłady – Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami (KPB), Współczesne klutury prawne (ASI), Komparatysta prawnicza (PS, PW, PZ), Technologia informacyjna (PS, ASI, BWI), Zarządzanie jakością w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne (BWSII, BWZII)

ćwiczenia – Współczesne kultury prawne (PS, PW),  Organizacja i zarządzanie (BWSI), Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (ASI)

laboratoria – Technologia informacyjna (PS, PW, ASI, BWSI)

seminarium dyplomowe – Teoria organizacji (ASI, KPB)

Profile akademickie:

adres korespondencyjny – Instytut Administracji i Prawa Publicznego, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

Reklamy