Katowice ’95

W dniach 9-10 XI odbyło się spotkanie z udziałem gości z ISIL. Przybyli Hubert i Rita Jongenowie z Holandii (Hubert jest wiceprezesem ISIL ds. spraw europejskich), Christian Michel ze Szwajcarii oraz Francesco Fadda z Włoch (czasowo przebywający w Polsce – mieszka w Malborku). Oprócz tego przyjechał Eryk Kaminski ze Stanów Zjednoczonych (Polak, który wyemigrował do Stanów w wieku 17 lat i który jest tam działaczem Confederate Society of America – organizacji dążącej do oderwania południowych stanów od USA) oraz anarchista z Czech Pavel Vanek. Z Polski było kilkanaście osób (szkoda że nie więcej – czyżby tak mało ludzi było zainteresowanych kontaktami międzynarodowymi?) z południa kraju głównie anarchistów i liberalnych konserwatystów (wśród tych ostatnich był monarchista z Wrocławia wydający pismo „Rojalista” – w piśmie tym obok skrajnie konserwatywnych tekstów można jak się okazuje znaleźć przedruki z Mać Pariadki oraz recenzje zespołów heavy-metalowych). Pierwszego dnia odbyły się trzy prelekcje: Huberta Jongena o libertarianizmie i ISIL, Christiana Michela o wolnościowym wymiarze sprawiedliwości oraz Eryka Kamińskiego o prawie do posiadania broni. Pojawiła się regionalna telewizja, która nakręciła migawkę do lokalnego dziennika oraz wywiad z Erykiem.

W niedziele Eryk mówił o CSA, ostro krytykując przy tym skorumpowany rząd w Waszyngtonie. Potem odbyła się dyskusja o libertarianizmie i konserwatyzmie (niestety większość konserwatystów zdążyła do tego czasu już pójść). Christian Michel powiedział trochę o libertarianizmie jako filozofii XXI wieku – nadchodzącego wieku informacji (podobnie jak filozofią ery przemysłowej był marksizm/socjalizm). Na końcu ci z uczestników, którzy dotrwali, udali się na kolację do restauracji „Le France” (dzięki Christian!), gdzie rozmawiano jeszcze wstępnie o projekcie przetłumaczenia i wydania w Polsce jakiś książek o tematyce wolnościowej.

 

Jacek Sierpiński