14 Światowa Konferencja Międzynarodowego Towarzystwa na rzecz Wolności Jednostki – Ateny ’95

14 Światowa Konferencja Wolnościowa ISIL odbywała się w Atenach od 15 do 19 października 1995 w dużym 4-gwiazdkowym hotelu Zafolia. Słońce i upał przez całe dnie, chłodne noce, szalony, azjatycki ruch uliczny z mnóstwem hałaśliwych motocykli, zabiegający o klienta restauratorzy i sklepikarze (w interesującym ich zakresie dobrze znający angielski czy niemiecki), telefon w każdej ulicznej budce z gazetami czy słonecznikiem (zresztą wszystkie otwarte do późna w nocy), cyfrowy telefon komórkowy (GSM) u byle szczyla na ulicy (ci wszyscy nasi szpanerzy zginęliby w tłumie), bardzo gęsta zabudowa, gdzieniegdzie starożytne ruiny, sporo komunistycznych i trochę anarchistycznych plakatów na ulicach, sporo napisów na murach (komunistyczne, maoistyczne i anarchistyczne), w takim otoczeniu przebiegała konferencja. Ponad 130 uczestników (większość w średnim i podeszłym wieku, wielu właścicieli swoich firm) w połowie z USA, wielu członków Libertarian Party, wielu zwolenników teorii Ayn Rand. Część oficjalną konferencji wypełniały referaty, panele itp.- podaję w kolejności:

1.Tibor Machan (profesor filozofii z Auburn University) – Freedom and Human Life (Wolność i życie ludzkie). Dla mnie, jako filozofa jasny podstawowy wykład o znaczeniu wolności, podstawowych prawach i sposobach ich wywodzenia, o znaczeniu podejścia indywidualistycznego.

2. Barbara Branden (pisarka i mówczyni, przyjaciółka Ayn Rand) – To Think or Not To Think (Myśleć albo nie myśleć). Podwójny wykład o efektywnym myśleniu, wyborze celów i wartości oraz ich osiąganiu. Był to właściwie wykład Randowskiego „obiektywizmu”, za którym osobiście nie bardzo przepadam, jednak wielu słuchaczom bardzo się spodobało – wieczorami odbyły się jeszcze dwa dodatkowe spotkania.

3. Linda Abrams (politolog i prawnik, adwokat, zajmuje się arbitrażem i teatrem) – Privatization of Dispute Resolution (Prywtyzacja rozwiązywania sporów). Interesująca opowieść o alternatywnych wobec państwowych metodach rozwiązywania sporów (arbitraż, mediacje itp.) istniejących obecnie w USA i na świecie.

4. George Bitros (profesor ekonomii na Ateńskim Uniwersytecie Ekonomii) – Recent Experiences and Prospects for Restructuring in Greece (Współczesne doświadczenia i perspektywy restrukturyzacji w Grecji). Właściwie wykład nt. dlaczego polityka prywatyzacji i restrukturyzacji tak bardzo upadła w Grecji.

5. Stefan Blankertz (znany już czytelnikom Mać Pariadki) – Gestalt Terapy-A Libertarian Approach To Understand Unhappines (Terapia Gestalt-Wolnościowe podejście do zrozumienia nieszczęścia). Wielu osobom bardzo się podobało, niektórzy kręcili nosami, że trochę rozminął się z podanym tematem.

6. Louk Jongen (manager, przedsiębiorca i doradca inwestycyjny z Holandii) – Privacy Against Piracy (Prywatność przeciw piractwu). Treściwy informator jak chronić swoje pieniądze przed wścibstwem państwa, wykorzystanie Internetu, wrażliwość państwa dobrobytu na mniejsze dochody podatkowe. W znacznej części poradnik dla milionerów- a ci, jak wiadomo, na ogół już to wiedzą.

7. Bruce Evoy (założyciel Libertarian Party of Canada, członek władz ISIL-u) wygłosił wykład nt. tego jak lepiej przemnażać, przekazywać swoje idee (zwłaszcza gdy robi się to nie w ojczystym języku).

8.Victor Davidoff (z Rosji, wielokrotnie więziony za komuny, przetrzymywany w szpitalach psychiatrycznych, wydalony w 1984, obecnie po powrocie kieruje agencją informacyjną obsługującą prasę regionalną w Rosji) – War, Peace and Mass Media (Wojna, pokój i mass media). Mówił o znaczeniu wolności prasy i wypowiedzi w starciu ze światem podzielonym na strefy wpływów, o walce władzy z mediami, zwłaszcza przy okazji konfliktów zbrojnych.

9. The Evironment for Enterpreneurs (Środowisko dla przedsiębiorców). Panel z udziałem osób z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Serb (z uniwersytetu w Belgradzie) powiedział ogólnie o sytuacji w Nowej Jugosławii, na przedsiębiorczości się nie znał, więc mówił trochę nie na temat. Valdis Bluzma z Łotwy mówił dość sensownie o sytuacji w swoim kraju oraz Litwie i Estonii oraz sukcesie ich partii w wyborach parlamentarnych. Laszlo Seres (dziennikarz, anarchista z Budapesztu) powiedział wprost, że o warunkach dla przedsiębiorczości w swym kraju wie niewiele, w zamian podał parę ogólnych informacji. Christian Michel (przedsiębiorca z Genewy robiący interesy w Rosji) poinformował o warunkach w Rosji. Ja ze swej strony zdążyłem powiedzieć tylko o prawnych uwarunkowaniach działalności gospodarczej w Polsce i okazało się, że muszę już kończyć. Inni przeciągnęli swe wypowiedzi, więc zostało mi 5 minut zamiast spodziewanych 10. Na koniec Macedończyk (nie mówiący po angielsku) poinformował, że w Macedonii wielka bieda w wyniku rozkradania majątku narodowego itp. oraz obrzucił błotem Serbów, Bułgarów i Greków. Cały panel prowadził Attila Csanyi, emigrant z Węgier po 1956, ex-profesor University of New Mexico, działacz Libertarian Party.Wśród słuchaczy zainteresowanie Europą Środkową niewielkie.

10. Attila Csanyi – Athens, Slavery and the Evolution of the Concept of Freedom (Ateny, niewolnictwo i ewolucja pojęcia wolności). Z wieloma tezami autora odnośnie niewolnictwa i wolności w starożytnej Grecji trudno mi się zgodzić (np. z doszukiwaniem się śladów pojęcia wolności w „Iliadzie” Homera).

11. Nils G. Indahl (przedsiębiorca z Danii) – The Laissez Faire City Plan (Plan leseferystycznego miasta). O historii i ewolucji planów utworzenia libertariańskiego kraju (m. in. o projekcie „Minerva”).

12. Stephen Browne (Amerykanin, antropolog, uczący od paru lat angielskiego w Polsce) – What’s Happening to the School System in Poland? (Co się dzieje z systemem szkolnym w Polsce?). Raczej osobiste wrażenia niż systematyczne wytłumaczenie. Ale wspaniały show, umie porwać słuchaczy i zainteresować tematem.

13. The State of Devolution, and the Devolution of State (Państwo przelewowe (?) oraz przelewanie <kompetencji> państwa). Kolejny panel zorganizowany przez Attilę Csanyi. Kilku mówców z różnych krajów mówiło o kryzysie tradycyjnego państwa oraz o oddawaniu przez nie części kompetencji. Szczególnie interesujące wypowiedzi jednej Włoszki z północy oraz Valentiny Nicolaie z Bukaresztu (tłumaczącej libertariańskie książki i pracującej w zespole doradców w parlamencie).

14. Rigoberto Stewart (z prowincji Limon w Kostaryce)-The Fallacy of Liberty in Costa Rica and the Opportunity for Libertarian Ideas (Upadek wolności w Kostaryce i możliwości dla idei libertariańskich). Oprócz nakreślenia ogólnej sytuacji w Kostaryce skupił się na problemach swej prowincji Limon i szansach dla libertarianizmu właśnie tam. Świetny mówca i showman.

15. Stephen Mooney ( z London School of Economics) – Cyber-state (Cyber-państwo). Utrzymany w konwencji naukowej referat o wpływie rozwoju technologii komputerowych i telekomunikacyjnych na destrukcję państwa narodowego. Otwierające się szanse dla libertarianizmu. Dla mnie najciekawszy referat na konferencji.

16. Chuck Olson (konsultant komputerowy, okazjonalnie wykładający w szkołach, parokrotnie kandydował do kongresu) – Who Are the Sneetches. Przy okazji znanej amerykańskiej książki dla dzieci doktora Seussa autor przedstawił zależności między wolnością, dyskryminacją a autorytaryzmem. Porywająca forma, show niczym w dobrej telewizji.

17. Alison Harlow (związany z ruchem religijnym Wicca) – Religion, Spirituality and Liberty (Religia, duchowość i wolność). O nieautorytarnych religiach, życiu duchowym itp.

18. Martin De Vlieghere (doktor filozofii w Gandawie) – The Problem of High Wages in International Competition (Problem wysokich płac w konkurencji międzynarodowej). Autor nakreślił dobrodziejstwa płynące z większego światowego otwarcia na handel. Uzasadnił, iż niskie płace we wschodzących rynkach nie wpłyną na obniżenie wysokich płac w krajach rozwiniętych.

19. Bertrand Lemennicier (profesor ekonomii na uniwersytecie Paris Pantheon-Assas, dyrektor IHS-Europe) – Privatzing Streets and the New Federalism (Prywatyzacja ulic i nowy federalizm). Chodzi o prywatyzację ulic w miastach (wraz z chodnikami), szanse, metody, przykłady, przemiany ekonomiczne i pozaekonomiczne jakie to przyniesie.

20. Constantine Christides (prawnik i ekonomista) – Justice and „Social Justice” (Sprawiedliwość i „sprawiedliwość społeczna”). Dość klasyczne rozważania na temat sprawiedliwości, nawiązania do Hayeka, teorie sprawiedliwości itp.

Podsumowując: bardzo ciekawa impreza, otwarci ludzie (nie uczuleni na dźwięk słowa „anarchizm”), typowi indywidualiści. Mam nadzieję, że kontakty będą powoli procentować.

Stanisław Górka